OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ PRO E-SHOP SPOLEČNOSTI

Správce, tedy Panoyan s.r.o., IČO: 031 58 268, sídlem Panoyan s.r.o. , IČO: 031 58 268, se sídlem Nýdecká 443, Letňany-Praha, 199 00, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení – i) pro potřeby plnění smluvních povinností (smlouvy), pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. k dodání objednaného zboží, ii) plnění zákonných povinností (např.: poskytování údajů orgánům státní správy) a iii) také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb,

osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa pro doručení, telefonní číslo a emailová adresa, u OSVČ se pak bude jednat o jméno a příjmení, IČO, DIČ (je-li přiděleno), sídlo podnikání, telefonní číslo a email, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu,

údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány,

důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání marketingových a obchodních sděleních společnosti (tzv. přímý marketing),

při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, čímž je myšleno, že Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány a analyzovány pouze prostřednictvím informačních technologií a podobných automatizovaných řešení (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se nevyužívají výhradně automatické prostředky),

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL),

společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte dále právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,

pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: info@panoyan.cz nebo tel. číslo: +420 776 143 377

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ PRO věrnostní KLUB SPOLEČNOSTI

Správce, tedy Panoyan s.r.o., IČO: 031 58 268, Panoyan s.r.o. , IČO: 031 58 268, se sídlem Nýdecká 443, Letňany-Praha, 199 00, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení z titulu i) Vámi uděleného souhlasu, a to ať už formou elektronické registrace na webových stránkách společnosti nebo písemné registrace v kamenné prodejně společnosti. I bez takového souhlasu je společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat z titulu ii) zajištění řádného fungování věrnostního programu věrnostního klubu – jinak bychom Vám nemohli poskytnout výhody, na jejichž čerpání máte díky členství v našem klubu nárok, iii) plnění zákonných povinností (např.: poskytování údajů orgánům státní správy) a iv) také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je například tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb, či předcházení hackerských útoků atp.,

osobními údaji jsou: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa, případně nepovinně akademické tituly, nepovinnými údaji jsou také datum narození Vaše a Vašeho partnera/partnerky, datum svatby, počet dětí a datum narození Vašeho partnera nebo partnerky. Poskytnutím údajů o Vašem partnerovi nebo partnerce máme za to, že dáváte souhlas s jejich zpracováním za něj/ni. Partner nebo partnerka požívá stejných práv jako Vy dle tohoto poučení,

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství v věrnostního klubu. Pokud dojde k jeho ukončení, pak na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů z ukončení členství v klubu, která nepřesáhne 60 dnů. Svůj souhlas mohu odvolat kdykoli,

důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je Váš zájem o poskytování výhod věrnostního klubu a ostatních služeb společnosti, dále také uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, dále jsou osobní údaje poskytovány za účelem zasílání marketingových a obchodních sděleních společnosti (tzv. přímý marketing),

při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, čímž je myšleno, že Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány a analyzovány pouze prostřednictvím informačních technologií a podobných automatizovaných řešení (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se nevyužívají výhradně automatické prostředky),

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce (naší společnosti), kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (např. PPL), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (např.: platba kartou online, PAYPAL),

společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte dále právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,

pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: info@panoyan.cz nebo tel. číslo: +420 776 143 377

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnýPřejít do obchodu